Jak se přihlásit

Chcete se přihlásit do knihovny?
 
A nevíte jak na to?

Čtenářem knihovny se může stát kdokoli, kdo souhlasí s výpůjčním řádem a zaváže se jej dodržovat. Za čtenáře mladší 15 let odpovídají rodiče.

Děti mladší 15 let

 • v knihovně si vyzvedneš přihlášku
 • přihlášku doma vyplníš a necháš ji podepsat maminkou nebo tatínkem
 • přineseš ji zpátky do knihovny
 • zaplatíš 20 Kč
 • v knihovně dostaneš čtenářský průkaz
 • a můžeš si PŮJČOVAT
 • knihy si půjčuješ nejdéle na 1 měsíc
 • nesmíš je půjčovat nikomu jinému
 • a nezapomeň je v pořádku a včas vrátit

Osoby starší 15 let

 • u pultu předložte identifikační nebo jiný průkaz
 • zaplatíte  registrační poplatek na kalendářní rok
 • pracovník knihovny Vám vyrobí čtenářský průkaz a Vy si mezitím můžete jít vybírat!!!

 

Spoustu krásných knih Vám přeje Vaše knihovnice.

 

 

Kontakt: 558 404 555  E-mail: knihovnasobesky@seznam.cz